Ansvar & bookingvilkår

Ansvar og bookingvilkår

Ansvar: 

Alle aktiviteter som gjennomføres ved Nordnorsk Klatreskole defineres som risikosport og innehar en viss risko. Vi følger strenge rutiner og jobber i henhold til oppdaterte arbeidsmønster. Du som gjest vil være i gode hender hos oss. Med over 50 års erfaring i bransjen uten større uhell vet vi å sette din sikkerhet fremfor alt annet. 

Vi er et helprofesjonelt firma som til enhver tid strekker oss for å etterleve alle krav og standarder. Guider og instruktører er alle godkjent innen NORTIND/IFMGA, Norsk Fjellsportforum (NF) eller tilsvarende. 

Når du melder deg på kurs eller guiding plikter du å følge retningslinjene som blir gitt av guider og instruktører. Vi er på tur sammen og forventer at gjester tar et medansvar for å gjøre turen så trygg som mulig. Men guiden har alltid siste ordet. 

Vi oppfordrer alle gjester og deltakere å ha en god reise- og ulykkesforsikring. Vi har selvsagt forsikring som dekker vårt ansvar. 

BETALINGS- OG AVBESTILLINGSREGLER 

Dagsoppdrag (guiding/kurs) 

Betales i sin helhet ved bestilling. Avbestilling og full refusjon gis inntil 14 dager før avtalt tur. 

Svolværgeita 

Betales i sin helhet ved bestilling. Avbestilling og full refusjon gis inntil 14 dager før avtalt tur. 

Andre oppdrag. 

Betaling avtales ved bestilling. Avbestilling og full refusjon gis inntil 14 dager før avtalt tur.  

Ukeskurs: 

Betales i sin helhet ved påmelding.

Ved avbestilling 30 dager før kursstart refunderes 75% av beløpet. Mindre enn 30 dager før kursstart gies det ikke refusjon. Dersom ledig kapasitet, kan påmeldingen flyttes til et senere tidspunkt inneværende år. 

Endring av bestilling/avbestilling må sendes skriftlig til oss på: post@nordnorskklatreskole.com. Endring/avbestilling vil første være gyldig når det er bekreftet mottatt av oss. 

Helgekurs: 

Betales i sin helhet ved påmelding. 

Ved avbestilling 30 dager før kursstart refunderes 75% av beløpet. Mindre enn 30 dager før kursstart gies det ikke refusjon. Dersom ledig kapasitet, kan påmeldingen flyttes til et senere tidspunkt inneværende år. 

Endring av bestilling/avbestilling må sendes skriftlig til oss på: post@nordnorskklatreskole.com. Endring/avbestilling vil først være gyldig når den er bekreftet mottatt av oss. 

Lengre kurs: Freeski, 3 ukers tradkurs, 5 ukers alpint fjellklatrekurs. 

Betales i sin helhet ved påmelding.

Ved avbestilling 45 dager før kursstart refunderes 75% av kursavgift. Mindre enn 45 dager før kursstart gies det ikke refusjon. Dersom ledig kapasitet, kan påmeldingen flyttes til et senere tidspunkt inneværende år. 

Endring av bestilling/avbestilling må sendes skriftlig til oss på: post@nordnorskklatreskole.com. Endring/avbestilling vil først være gyldig når det er bekreftet mottatt av oss. 

Halvårskurs: 

Ved påmelding betales et gebyr per deltaker. Dette sikrer plassen din på kurset. Resterende beløp betales i to omganger. Første forfall er 1. oktober, andre forfall er 1. desember. Ved avmelding etter første forfall refunderes ikke innbetalte beløp. 

Avbestilling må sendes skriftlig til oss på: post@nordnorskklatreskole.com. Avbestilling vil først være gyldig når det er bekreftet mottatt av oss. 

Skiguiding (Ski Lofoten): 

Ved booking betales 50 % av turprisen. Resterende beløp forfaller 45 dager før turstart.

Ved avbestilling 45 dager før kursstart refunderes 75% av totale turpris.

Mindre enn 45 dager før turstart gies det ikke refusjon. Dersom ledig kapasitet, kan påmeldingen flyttes til et senere tidspunkt inneværende år. 

Er dere flere i gruppa gjøres bookingen av én person. 

Avbestillingsvilkårene gjelder for alle i deltakere i gruppa. 

Endring av bestilling/avbestilling må sendes skriftlig til oss på: post@nordnorskklatreskole.com. Endring/avbestilling vil først være gyldig når det er bekreftet mottatt av oss. 

Deltakere under 18 år. 

Foresatte/foreldrer til deltakere under 18 år må signerer en samtykkeerklæring ved påmelding dersom foresatte/foreldrer ikke er med på turen. Dette innhentes før påmelding ved å ta kontakt med oss på: post@nordnorskklatreskole.com. Merk at det ikke er alle kurs/turer som er mulig på melde seg på uten foresatte/foreldrer.

Forbehold om (u)vær: 

Vi opplever svært sjeldent å måtte innstille turer, men den kan forekomme. Beslutter guiden å avlyse dagaktivitet vil guidehonoraret for denne dagen bli refundert. Ønsker gjestene å avlyse ski/klatreaktivitet kan annet opplegge arrangeres. Eventuelle merkostnader dekkes av gjestene og guidehonorar refunderes ikke. 

Startes en tur, men avbrytes tidlig pga. værforhold regnes dette som en full dag. 

Force majeure

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll – for eksempel streik, lockout, brann etc., som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale – gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

Klager

Verken kjøper eller selger aksepterer klager fra gjestene som ikke er framsatt så snart som mulig og senest innen avreise. Klager som skyldes forhold utenfor selgers kontroll, må rettes mot kjøper.

Verneting

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag, eller mellom gjester og selger, skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet, skal bedriftens eiendoms verneting gjelde.

Scroll to Top